**ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสัมมนาการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ วันที่ 17 ก.พ. 55 ได้ที่หมวด กิจกรรม/ข่าวสาร **
รหัสสมาชิก
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 3 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. (66-2) 345-1221-30 โทรสาร. (66-2) 345-1277-8
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 083351