ติดต่อประสานงาน

ชื่อ / หน่วยงาน สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
โทรศัพท์ 02-345-1220 หรือ 1232
แฟกซ์. 02-345-1277 หรือ 1278
อีเมล์ hcbi.fti3@gmail.com


สถานที่ตั้ง

สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 3 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 3 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. (66-2) 345-1221-30 โทรสาร. (66-2) 345-1277-8
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 076560