กิจกรรม / ข่าวสาร

แสดง 1 - 5 จาก 8 กิจกรรม หน้า 1 2

การรายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2557/2558
20 ตุลาคม 2557
การรายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2557/2558
ขยายเวลา การเข้าร่วมโครงการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2555/2556
30 มิถุนายน 2555
ขอเชิญสถานประกอบการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย!!
ภาพบรรยากาศการสัมมนา รายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2554/2555
17 กุมภาพันธ์ 2555
การสัมมนา "รายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2554/2555" จัดขึ้นเมื่อ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม 2 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
ดาวน์โหลดเอกสารการสัมมนา
17 กุมภาพันธ์ 2555
เอกสารการสัมมนา การรายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2554/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิยาลัยศรีปทุม
ภาพบรรยากาศ การสัมมนาสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการปี 2553/2554
22 ตุลาคม 2553
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553 เวลา 12.30 -17.00 น. ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น5 มหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขน จัดโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
แสดง 1 - 5 จาก 8 กิจกรรม หน้า 1 2


 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 3 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. (66-2) 345-1221-30 โทรสาร. (66-2) 345-1277-8
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 076560